Pradžia

Būtina sąlyga verslo sėkmei- tinkamas įmonės finansų valdymas, nes finansai - tai įmonės veiklos kraujotakos sistema. Tinkama duomenų apskaita, pajamų ir išlaidų  analizavimas bei kvalifikuoti patarimai įmonių vadovams garantuoja išsamią informaciją apie įmonės veiklą ir rezultatus. Mes  siūlome tikslią, nuoseklią, Jūsų įmonės veiklos duomenų apskaitą, savalaikį rezultatų pateikimą ir analizę, kvalifikuotas konsultacijas  - tai užtikrina auditoriaus kompetencija ir atsakinga komanda.

Kodėl tai jums naudinga
Yra mažiausiai trys priežastys dėl ko verta perduoti apskaitą tvarkyti  tuo užsiimančiai įmonei:

  1. Kaštų optimizavimas.
    Mes taikome lanksčią mūsų paslaugų kainodaros sistemą, nes teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo darbų apimties. Įmonė, pavedusi apskaitą tvarkyti mūsų bendrovei, gali sutauptyti iki 20.000 lt per metus ir optimizuoti administravimo kaštus. Jūsų bendrovei nereikės investuoti į buhalterinės apskaitos programą, buhalterio darbo vietą – kompiuterį, baldus, patalpų nuomą, kanceliarijos prekes. Jums nekels rūpesčių jūsų buhalterio išėjimas iš darbo, jo liga ar atostogos. Jūs nepatirsite socialinio draudimo įmokų, darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos tobulinimo išlaidų. Visus šiuos rūpesčius ir su jais susijusias išlaidas galite palikti mums.
  2. Mes prisiimame Atsakomybę
    Įmonė teikdama paslaugas visuomet prisiima didesnę atsakomybę nei įmonės darbuotojas. Darbuotojas neša tik ribotą materialinę atsakomybę, apibrėžtą Darbo ir Civilniu kodeksu. Teikdami apskaitos paslaugas, mes prisiimame tiek moralinę, tiek materialinę atsakymybę už atliekamo darbo kokybę ir įsipareigojame atlyginti kliento nuostolius, jei jie atsirastų dėl mūsų darbuotojų kaltės. Mūsų veikla yra pilnai apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, todėl klientai tikrai yra saugūs.
  3. Profesionalumas ir kvalifikacija.
    Mūsų kompanijoje darbas paskirstomas pagal darbuotojų kvalifikaciją. Galutinius rezultatus prižiūri aukščiausią kompetenciją turintys darbuotojai. Patirtis, kvalifikacija ir pastoviai atnaujinamos žinios leidžia mums dirbti greitai, efektyviai, rasti tinkamiausius klientui sprendimus.