Mokesčių konsultacijos

  • Konsultuojame įmones mokesčių klausimais ir apskaitos klausimais, rengiame susitikimus ir seminarus, kuriuose aptariame mokesčių įstatymų naujovės, įvertiname mokesčių pasileitimų įtaką įmonėms. Padedame apskaičiuoti mokesčius ir tinkamai parengti mokesčių deklaracijas.
  • Taip pat konsultuojame mokesčių optimizavimo (taupymo) klausimais. Remdamiesi Lietuvoje galiojančiais įsatymais, patariame, kaip palengvinti įmonėms mokesčių naštą, atidėti mokesčių mokėjimą vėlesniam laikui.
  • Atliekame  teminius mokesčių patikrinimus, kurių tikslas, nustatyti - ar mokesčiai apskaičiuojami ir mokesčių deklaracijos sudaromos pagal mokesčių mokėjimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus normatyvinius aktus, įvertinti esamas ar tikėtinas mokestinės rizikos.
  • Atlikus patikrinimą, pateikiamos rekomendacijos kaip ištaisyti aptiktas klaidas, sumažinti arba panaikinti mokestines rizikas.